Setertjern

592006 6655069 308 moh

ikon

GPS-registrert 14. juni 2008
Satt opp 11. august 2004