Voksenåsen

0592548 6649723 488 moh

.

Satt opp 26.04.2005

Fjernes er ikke stikryss etter nedleggelse av sti mot Lillevann