Soria Moria vest

0592305 6649673 459 moh

Satt opp 04.05.2005 Sitter på dødt tre. Stake trengs på litt sikt.

Fjernes, stien er nedlagt.