Ringerikstjern

591235 6652347 240 moh (ny plassering)

ikon

Satt opp 27. august 2014
Skilt bestil 16. mars
Skilpunktet flyttet ned langs bekken der den kan krysses - broen fjernet.

Forrige skilt satt opp 10. november 2001