Ringerikstjern 150m N

591470 6652749 260 moh

ikon

Satt opp 10. november 2001