Ruteliste Skiltliste Todo-liste * NMSV Stier og skilt.gdb

Victoria P Voksenkollen st - Tryvannstua Lille Tryvann Tårnmyra V Grøttumskleiva Bjordammen Setertjern Hyttlibakken N Skomakertjern Smedstua Grøttumsbekken Tryvannsbekken Ringerikstjern S Smedstua sør Smedstua S - Tryvannstua Nordmarkskapellet Smedstua - Bakk Ringerikstjern N Ringerikstjern Lillevann st Ringerikstjern - Hyttli Hyttlimyra Sørkedalen skole Sykkelskilt Åmot P Badeplassen Grøttumsbekken Brennakrysset Finnerudbommen Appelsinhaugen Finnerudkrysset Svartorseter Svartorgrinda Finnerud - Grøttumsflaka Studenterhytta N Antjern Kobberhaugtjern Kobberhaughytta V Appelsinhaugen vest Bakk Kobberhaugveien Fiskelite Sakrishytta - Damtangen Blankvannsbråten Wüllerløypa Nordmarkskapellet øst Nordmarkskapellet vest Grøttumsflaka Smedstua - Nordmarkskapellet Bjordammen - Nordmarkskapellet Smedstua - Studenterhytta Smedstua - Studenterhytta Appelsinhaugen vest - Damtangen Finnerud - Sakrishytta Nordmarkskapellet - Studenterhytta Brennakrysset - Finnerud Finnerud - Kobberhaughytta Appelsinhaugen vest - Damtangen Sakrishytta - Kobberhaughytta Sakrishytta - Kobberhaughytta Antjern - Appelsinhaugen vest Antjern - Appelsinhaugen vest Blankvannsbråten - Kobberhaughytta Blankvannsbråten - Kobberhaughytta Studenterhytta Langmyråsen KSI-hytta Strømsveien Strømsdammen Strømsdamveien Bogstad Camping Ankerveien Grindbakken Wüllerløypa nede Søndre Ringerike Zinoberveien 21 Strømsbråten Vestre Fyllingen Fyllingssmalet Damtangen Kjærlighetsgrana Strømsbråten - Wüllerløypa nede Kikutstua Sørkedalen Skole - Smedstua Hospitsveien Lillevann st - Tårnmyra vest Orreveien - Ullveien Holmenkollen - Lillevann Voksenkollen st. - Frognerseteren 1 km Finnerud Fyllingen Kobberhaughytta Styggdalen P Smedstua S - Tryvannstua Rødkleiva Øvreseter PØvreseter P - Tårnmyra øst Vei til Kobberhaughytta Vei til Kobberhaughytta Grindbakken hpl - Ringerikstjern S Grindbakken hpl - Ringerikstjern S Grindbakken hpl - Ringerikstjern S Grindbakken hpl - Ringerikstjern S Ringerikstjern N - Grøttumskleiva Nordmarkskapellet - Blankvannsbråten Kjøkkenveien Studenterhytta - Andtjern Finnerud - Grøttumsflaka Finnerud - Grøttumsflaka Fossum - Sørkedalsbrua Fossum - Sørkedalsbrua Fossum - Sørkedalsbrua Fossum - Sørkedalsbrua Voksen Kragstøtten Kongeveien vest Peisestua Holmenkollen kapell Hyttlikrysset Kobberhaugbekken V Kobberhaugbekken Ø Midthytthøgda Sakriskrysset Deledalsveien Sakrishytta Victoria P Ullveien Voksentoppen Strømsbekken Tryvannstua Grindbakken hpl - Ringerikstjern S Grindbakken hpl - Ringerikstjern S Ekraveien Fossum - Sørkedalsbrua Fossum - Sørkedalsbrua Fossum dam Holmenkollen - Lillevann Sakrishytta - Damtangen Damtangen - Kikutstua Sykkelskilt Fossum - Sørkedalsbrua Fossum - Sørkedalsbrua Voksenkollen st - Tryvannstua Bogstad P øvre - Bekken Frognerseteren Øvresetertjern