Deledalsveien - Damtangen Motjern nord Lille Tryvann Tårnmyra Grøttumskleiva Bjordammen Setertjern Hyttlibakken Skomakertjern Smedstua Grøttumsbekken Tryvannsbekken Deledalsveien - Damtangen Smedstua S Smedstua S - Grøttumskleiva Deledalsveien - Damtangen Ringerikstjern 150n N Deledalsveien - Damtangen Lillevann (t-bane) Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Åmot P Badeplassen Svartorseterbekken Brennakrysset Smedstukrysset Deledalsveien - Damtangen Finnerudbommen Appelsinhaugen Finnerudkrysset Svartorseter Svartorgrinda Studenterhytta nord Antjern Deledalsveien - Damtangen Kobberhaughytta - Kobberhaugtjern Kobberhaughytta vest Appelsinhaugen 120m NV Deledalsveien - Damtangen Kobberhaugveien Deledalsveien Midthytthøgda - Vestre Fyllingen Blankvannsbråten Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Bjordammen - Nordmarkskapellet Smedstua - Setertjern Setertjern - Studenterhytta nord Deledalsveien - Damtangen Finnerud - Sakrishytta Deledalsveien - Damtangen Svartorseterbekken - Finnerudkrysset Appelsinhaugen - Deledalsveien Appelsinhaugen - Sakrishytta øst Deledalsveien - Damtangen Antjern - Kobberhaugveien Blankvannsbråten - Antjern Antjern - Kobberhaughytta Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Bogstad badeplass Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Vestre Fyllingen Deledalsveien - Damtangen Damtangen Kjærlighetsgrana Deledalsveien - Damtangen Kikutstua Deledalsveien - Damtangen Hyttlibakken - Skomakertjern Lillevann T - Rødkleiva Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Finnerud Fyllingen gård Kobberhaughytta Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Lille Tryvann - Grøttumskleiva Rødkleiva Øvreseter PØvreseter P - Tårnmyra Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Studenterhytta nord - Antjern Deledalsveien - Damtangen Setertjern - Svartorseter Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Kobberhaugbekken Øst Deledalsveien - Damtangen Sakriskrysset Sakrishytta øst Sakrishytta Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Tryvannstua Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Kjærlighetsgrana - Kikutstua Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Tårnmyra - Hyttlibakken Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Damtangen - Kjærlighetsgrana Fyllingen gård - Damtangen Deledalsveien - Damtangen Fyllingsmalet - Fyllingen gård Vestre Fyllingen - Fyllingssmalet Sakriskrysset - Midthytthøgda Sakrishytta øst - Sakriskrysset Sakrishytta - Sakriskrysset Kobberhaugtjern - Appelsinhaugen Finnerudkrysset - Finnerud Finnerudkrysset - Finnerudbommen Finnerudbommen - Motjern nord Motjern nord - Kobberhaugbekken Sørkedalen skole Sørkedalen skole - Åmot P Åmot P - Badeplassen Badeplassen - Brennakrysset Brennakrysset - Svartorseterbekken Brennakrysset - Smedstukrysset Smedstukrysset - Smedstua Setertjern Svartorseter - Svartorgrinda Svartorseter - Svartorgrinda Rødkleiva - Tårnmyra Skomakertjern - Tryvannstua Grøttumskleiva - Tryvannsbekken Ringerikstjern N - Tryvannsbekken Ringerikstjern N - Grøttumsbekken Smedstua S - Grøttumsbekken